This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Tirsdag ble det åpent for at studentene ved Universitetet i Bergen (UiB) kan stemme frem nye kandidater til styret i Studentparlamentet. Det har vært et lavt engasjement hos studentene, og etter at studentpolitikerne fikk kritikk for dårlig promotering, prøver de å jobbe frem til nye og bedre løsninger.

– Jeg vil jo stemme, jeg vil jo delta. Det går utover min student hverdag, både for meg og mine medstudenter. Om jeg hadde hatt mer kunnskap og muligheten til det, ville jeg engasjert meg litt mer, forteller Erik Rasmussen som studerer ved UiB.

Studentpolitikerne og Studentparlamentet (SP-UiB) har tidligere fått kritikk for promoteringen sin. Mari Bondevik, representant fra Valgstyret, SP-UiB forteller at de har tatt dette opp på møtene sine, og de innrømmer at de når ikke ut til alle.

– I forhold til avstemmingen, er antallet altfor lavt. I fjor var det 22 prosent som stemte, og det er altfor lite. Det skal ikke stå på engajsementet dems, for studenter er engasjerte, men det er bare vanskelig å få dem dratt inn i Studentparlamentet, sier Bondevik.


Tydeligere organisasjonsstruktur

Ifølge Valgstyret jobber de nå med å finne bedre løsninger for å fremheve studentpolitikken. Ikke bare når det gjelder avstemmingen før valget og gjennom valg dagene, men gjennom hele året. Blant annet ønsker de å være tydeligere på hvordan organisasjonsstrukturen i parlamentet fungerer.

– Det er veldig vanskelig å forstå hvordan studentparlamentet er bygd opp, og man har jo engasjerte studenter i fagutvalg, i studentutvalg, men det er viktig å dra dem med videre opp i parlamentet.

– Vi bør forklare på en lettfattelig måte for mennesker som ikke er så interessert i politikk og som ikke har interesser av studentparlamentet. De må forstå hvorfor det er viktig å stemme, og hva deres stemmer gjør for deres fakultet, forklarer Bondevik.

Men ikke alle vet hvordan man skal gå frem under avstemmingen. Noen har kanskje fått med seg at det er mulig å stemme frem nye kandidater, men synes at synligheten rundt dette har vært for dårlig.


Vanskelig å finne informasjon

– Jeg så at man kunne stemme gjennom plakater, men prosedyren rundt det har jeg ikke peiling på. Jeg vet ikke hvor jeg kan gå for å stemme. Kanskje de kunne stilt opp med flere stands, vært mer synlige slik at man ser hvem de er, forteller UiB student, Rasmussen.

– Alle skal ha fått en mail hvor det er åpent for at alle kan være med å stemme, og der står det forklart både på mail, og på en hjemmeside, sier Bondevik.

Hun legger til at Facebook er stedet hvor det promoteres, og der skal det aller meste av informasjon legges ut. Hun forteller også at alle listene har ansvar for å henge opp plakater og promoterer seg selv på alle fakultet.

– Jeg forstår at det ikke alltid er like lett å plukke opp informasjonen man får Facebook. Selv om vi når ut til veldig mangen, så er det ikke alle vi når ut til som er UiB studenter. Også må man kanskje være på universitetet. Viss man ikke har tilhørelse til et fakultet eller viss man ikke har forelesning å gå på den dagen, så er det ikke sikkert at man får det med seg at dem står på stand.

Kommentarer