This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Tidligere søkte det psykologiske fakultetet (psyfak) ved Universitetet i Bergen om utvidelse av sensurfristen for dem som går på årsstudium i psykologi. Dette fordi de ønsker å øke sensurkvaliteten, og gjøre karakteren sikrere for studentene. 

Nylig vedtok Universitetsstyret dette. De valgte å utvide sensurfristen fra tre til seks uker.
Styrestudentene stemte imot forslaget. Psykfak ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi synes at argumentene som ble lagt frem for oss var for tynne. Det eneste vi fikk av informasjon i forkant, var at de ønsket en utvidet sensurfrist på bakgrunn av økt studentmasse dette året, sa Thea Sofie Jåsund Grastveit i sin orientering på Studentparlamentet ved UiB (SPUiB) sitt møte sist mandag.

Hun og Magnus Nygaard representerer studentene i universitetsstyret, og videre fortalte hun at det er siste året studentene kan søke seg inn på profesjonsstudiet med karakterene fra årsstudiet. Senere må de søke med karakterene fra videregående.

Studentutvalget ikke inkludert
Ifølge Grastveit ble dette vedtatt uten å inkludere det psykologiske studentutvalget (PSU), og de visste ikke en gang at fakultetet hadde sendt søknad om dette. Leder for PSU, Eivind Brandt bekrefter at de er fornøyde med at saken gikk gjennom.

– Vi ser at sensuren på psykfak ikke er like god som vi vil den skal være. Når det er så mange studenter som det det er i år, og for å sikre at det er en betryggende sensur, er vi avhengig av lengre sensurfrist, sier PSU leder Brandt.

Men han legger til at de nødvendigvis ikke er fornøyd med at studentene får en tidligere eksamen, men skjønner at det ikke er så mange andre måter å gjøre det på.

– Dersom sensuren skal bli lengre, må også eksamen starte tidligere for å rekke opptaket 1.juli, sier Brandt.

Lovfestet frist
– Lovteksten er lagt opp slik at studentene ikke skal gå og vente så lenge på sensur, fordi det er en psykisk belastning. Spesielt viss man er avhengig av en god karakter for å komme inn på studiet videre, som på psykologi årstudium, sier Magnus Nygaard.

– Loven legger opp til at sensurkvaliteten skal være sikret innenfor de tre ukene som er lovfestet, så vi mener at det bør være mulig å kunne holde den fristen som allerede eksisterer, legger han til.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og universitetets leder, sier at dette ikke var noen vanskelig beslutning å ta, men forstår de argumentene studentmedlemmene kommer med.

– Det viser seg at det rett og slett er mangel på kvalifiserte sensorer, og det betyr at arbeidsbyrden er ganske høy, og vi så det nødvendig å spre sensuren utover noe mer tid, sier Olsen.

Ifølge universitetslederen forstår han de prinsippielle innvendingene til studentmedlemmene, som at man skal holde seg til de frister som er satt.

Kommentarer