This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

14. november var det for 12 gang fakkeltog rundt om i Norge i regi av dyrerettighetsorganisasjonen NOAH. Hensikten er å sette ønsket om avvikling av pelsdyrnæringen i fokus. Det var fakkeltog i byer som Bergen, Oslo, Narvik og Stavanger, med stor oppslutning av deltakere. Bergenserne var kanskje ikke enige om at været var det aller beste, men de var alle enige om motstanden mot pels.

Alle bur skal tømmes
Politikere, barn, voksne og hunder var tilstede under fakkeltoget i Bergen. Over 1500 hadde meldt sin interesse på forhånd, og det var et stort oppmøte i starten av Marken. NOAH skriver på sin Facebook-side at folk må møte opp, og vise at de bryr seg,

– Det er folk i alle aldre som møter opp. Fra by til bygd. Det er heldigvis et stort engasjement mot pels i hele landet. Vi må vise at vi ikke gir oss, for vi gir oss ikke før alle bur er tomme, sier Camilla Dahlberg, medarrangør i NOAHS fakkeltog i Bergen.

Dyr som blir brukt i pelsdyrnæringen i Norge er i hovedsak mink og rev. Disse blir satt i små bur, slik at de ikke får mulighet til å grave, løpe eller svømme. NOAH forteller at blant annet også Veterinærforeningen tar avstand fra måten dyrene blir behandlet, spesielt med tanke på at dyrene blir drept med strømstøt eller kvalt med gass.

7 av 10 vil avvikle
Det er nå stort engasjement blant folk for å avvikle pelsdyrnæringen. Det er ifølge nettsiden pelsut.no forbud mot pelsdyroppdrett i flere land i Europa, som England, Østerrike og Kroatia. Hele 7 av 10 nordmenn ønsker nå avvikling her i landet.

– NOAH krever at det største folkeengasjementet mot pels i hele Europa skal bli tatt på alvor. Det er viktig å holde debatten oppe og synliggjøre dyrene, sier Dahlberg.

Store norske moteblader er imot pels, og også flere butikker er blitt pelsfrie. Gjennom blant annet sosiale medier, faglige utredninger og informasjon ut til folk og politikere, får NOAH frem sitt budskap. Dette har blant annet ført til at Oslo Fashion Week var verdens første pelsfrie moteuke.

Politiske tiltak
Et viktig moment for arbeidet mot pels, er politikk. Et av partiene som deltok i fakkeltoget i Bergen mot pels, var Miljøpartiet de Grønne. De la i 2014 frem forslag på Stortinget, om avvikling av pelsdyrnæringen i Norge, og å forby import av pelsvarer. De mener at pelsdyroppdrett har fått holde på altfor lenge.

– Miljøpartiet de Grønne har nå inne en representant på Stortinget, Rasmus Hansson, som la frem forslaget. De andre partiene har en mildere talemåte rundt temaet, mens vi ikke trenger flere rapporter eller tenkning; vi har sett pelsdyrnæringen og står for avvikling, forteller leder for Miljøpartiet de Grønne i Bergen.

Dyrevelferdsloven som i 2009 ble vedtatt av Stortinget, sier at ”Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel” (mdg.no). Dette er noe både Miljøpartiet og NOAH mener er umulig å følge, så lenge dyrene er i bur. Avvikling er nå noe som forhåpentligvis vil skje på sikt.

Kommentarer