This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

Denne gangen tar vi en titt på studentpolitikk på de ulike utdanniningsinstutisjonene i Bergen. Studentdemokratiene i Bergen er mange, og de fleste studenetene føler seg overveldet og dermed setter få seg inn i dette. I denne episoden tar vi for oss Velferdstinget, Studentparlamentet på Høgskolen i Bergen og Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Velferdstinget

Velferdstinget er det største studentpolitiske organ her i Bergen og representerer de 11 instutisjonene som er medlem av Studensamskipnaden i Bergen. Her kan alle representanter diskutere saker som angår majoriteten av studentene.

De 11 instutisjonene som er representert i Velferdstinget er: Universitetet i Bergen, Høyskolen i Bergen, NLA Høyskolen, Norges Handelshøyskole, BI, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Skrivekunstakademiet,Haraldsplass Diakonale Høgskole, Betanien Diakonale Høgskole, Bergen Arkitektskole og Campus Kristiania Bergen. Det finnes i tillegg et studentpolitisk organ over Velferdstinget, og det er Norges Student Organisasjon, NSO.

– Som studentpolitiker her i Velferdstinget i Bergen har vi ganske stor makt. Vi fikk foreksempel fjernet Regjeringens forslag om innføring av skolepenger for utenlandske studenter i fjor, sier leder i Velferdstinget, Linnea Reitan Jensen

Studentparlamentet på Høyskolen i Bergen

Studentparlamentet står ansvarlig for over 8 000 studenter og er det største organet for studentpolitikk på HiB. De tre avdelingene velger inn sine egne representanter, og disse velges inn som eneltpersoner.

På HiB består Studentparlamentet av 16 representanter som kommer fra de tre forskjellige avdelingene. I motsetning til UiB, stemmer hver avdeling inn representanter som danner hele parlamentet og man kan stille til valg som enkeltperson.

Studentparlamentet på Universistetet i Bergen

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organ ved Universitetet i Bergen. Parlamentet består av 25 valgte studenter hvor 19 av disse er valgt ved listevalg, noe som kan likne litt på vanlige politiske partier. Disse studentene stiller til valg hver vår. Alle studenter ved UiB kan stille på en liste, og hvis du vil kan du starte din egen liste

Seks av plassene er holdt av til fakultetene ved UiB, slik at hvert fakultet, får en representant. Til å utføre vedtakene velger Student Parlamentet hvert år et Arbeidsutvalg som består av fire personer som jobber på fulltid .

For mer informsjon, har de forskjellige studentpolitiske instutisjonene engen hjemmeside som man kan bruke til å finne ut mer.

Kommentarer