This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Flere studenter og Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (UiB) gir uttrykk for at de ønsker selvvalgt rektor, mens noen fra UiB-styret vil ha ansatt.

Tidligere i sommer la departementet frem forslag om å ansette de øverste styremedlemmene ved utdanningsinstitusjonene. Forslaget handler om at regjeringen skal ansette en styreleder og en rektor.  Tidligere har styrelederen og rektoren vært en og samme person, og har blitt valgt frem internt av sine egne medlemmer. Departementet kom med en høringssvar-frist, der institusjonene skulle få komme med sine uttalelser om forslaget. Kunnskapsdepartementet ønsket ikke å kommentere denne saken.

Studentene skal få komme med innspill
– Universitetet har jo pleid å velge rektor selv, så da synes jeg at det blir feil av regjeringen å blande seg inn det, sier Håkon Amdam, student ved UiB.

Sammen med flere studenter, gir han uttrykk for at de vil stemme frem sin egen rektor. Mens andre er usikre, og har ikke så store meninger om dette.

Studentparlamentet ved UiB er enig med studentene, og ønsker å beholde den gamle styringsmodellen og valgt rektor.

– Vi ser ikke helt nødvendigheten av å bytte ledermodell fra valgt til ansatt rektor, sier Johanne Vaagland, leder for Studentparlamentet.

De ønsker at studentene skal få være med å påvirke ledelsen og komme med innspill.

Ansatt er best i det lange løp
I styret til UiB, støtter 3 av de 11 representantene departementets forslag. En av de er Johan Fredrik Odfjell.
Han presiserer at det er viktig å være oppmerksom på at menneskene er avgjørende og ikke selve styringsmodellen. Han viser til både fordeler og ulemper med både valgt og ansatt rektor, men likevel støtter han regjeringens forslag.

– Det er klare forskjeller på de to leder-modellene, og det er gode grunner etter min mening å velge ansatt. I det lange løp er det best, og da kan de aller dyktigste kandidatene fra hele Skandinavia bli plukket ut, sier Odfjell.

Han mener også at en ansatt ledelse vil være opptatt av å bygge en sterk administrasjon.

En sidestilt modell
Etter høringsfristen, viste det seg at 55 institusjoner kom med svar, og 37 av dem støtter den ansatte styringsmodellen. De andre vil fortsette med valgt modell, eller er usikre og skeptiske.

I UiB’s høringssvar, kom de med forslag om en sidestilt modell, hvor den ene modellen ikke skal være bedre enn den andre.
Studentparlamentet mener også at hver enkelt utdannningsinstitusjon skal ha mulighet til å kunne velge sin ledelsesmodell.

Kommentarer