This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Etter at BI ble medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har flere av studentene valgt å bytte treningssenter.

Høsten 2014 ble BI et fullverdig medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).  Dette innebar at studentene nå kan benytte alle deres tilbud, inkludert treningssentrene.

Actic Torggaten var lenge det rimeligste alternativet for BI-studentene når det gjaldt pris, men situasjonen ble annerledes da kontrakten ble undertegnet. Dette førte til at Actic ikke har klart å rekruttere like mange nye medlemmer som de har gjort tidligere.

Sprengt kapasitet

Actic er en privat aktør med 2 treningssentere i Bergen. SiB derimot har seks forskjellige sentere spredt rundt om i Bergensområdet med sprengt kapasitet.

Selv om Actic Torggaten var tilbakeholden med medlemstall fikk vi tilslutt vite at de har 308 studentmedlemsskap,106 av disse går på BI. SiB på den andre siden har 14 500 medlemmer, dette inkluderer medlemmer som ikke er studenter.

1. juli 2016 åpner SiB byens største treningssenter i Åsegården som ligger nær BI, dette gir plass til flere studenter som vil holde seg i form.

Pris er en viktig faktor

Når økonomien er stram og stipendet såvidt strekker til, ønsker ikke studentene å bruke mer penger enn nødvendig.

– Det er først og fremst pris jeg tenker på når jeg er student, forteller en av BI-studentene.

For en BI-student koster det 1675,80 kr. for 6 mnd på Actic, mens på SiB ligger prisen på 990kr. Dette er den største faktoren studentene legger vekt på ved valg av treningssenter.

Kommentarer