This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Universitetet i Bergen (UiB) har bestemt at de vil gi studentene sine gratis tilgang til skriveverktøyet Office.

Ifølge psykologistudent, Helle Myhrstad, er det dyrt som student å kjøpe Office-pakken selv, og hun tror flere studenter kommer til å benytte seg av tilbudet.

– Det er en ekstra kostnad for studenter. Det er ikke alle som har så god økonomi, sier Myhrstad.

Hun sier at om hun hadde visst om denne gratispakken på forhånd, hadde hun ventet med å kjøpe den selv.

Studentparlamentet la ut forslag etter uttrykk for etterspørsel
Tidligere la leder for Det eneste reelle alternativ (DERA), Tord Lauvland Bjørnevik, frem for Studentparlamentet forslag om gratis Office-pakke. Noe han er fornøyd med, og imponeres over at UiB har gjort alvor av denne saken.

– Flere av studentene har gitt uttrykk for at de ønkser å bruke gode verktøy på egne maskiner, og vi har sett at dette er en mulighet som andre utdanningsinstitusjoner har tatt i bruk. Vi syntes det er et kjempetilbud som også UiB burde tilby sine studenter, sier Bjørnevik.

Rektor responderte på etterspørselen fra studentene
Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, sier at etter at universitetene i Trondheim og Tromsø fikk pakke-tilbudet, har det vært etterspurt i Bergen i større grad.

– Vi vet at dette er et viktig verktøy for studentene våre, og ønsker å tilrettelegge dette for dem, sier Olsen.

Helt gratis
– Dette er helt gratis. Dette koster oss ingenting. Vi har en avtale som er fremforhandlet, så vi kommer ikke til å lide noe økonomisk overlast gjennom dette her, sier Olsen.

Han legger også til at det ikke stilles noe ekstra krav til studentene, her kan studentene selv velge om de vil ta det i bruk eller ei selv.

– Fremover kommer vi til å videreformidle dette til studentene, og vi skal sørge for at våre studenter for tilgang fra sommeren av, sier Olsen.

 

 

 

Kommentarer