This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Mandag 26.01 vedtok Studentparlamentet ved UiB en resolusjon fra HF-listen om praksisfag ved UiB. Hensikten var å få flere praksisplasser og fag, samt kvalitetssikre praksisen.

BSTV kontaktet Studentparlamentarisk leder i HF-listen, Jin Sigve Mæland.

– I dag er det for stor avstand mellom studiene og arbeidslivet, derfor vil vi bygge bro mellom dem.  En student på Humanistisk Fakultet vil ikke nødvendigvis ha samme praktiske utfordringen mellom studiene og arbeidslivet, som la oss si en fra Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet

Tveegget sverd

Flere praksisplasser er positivt for de studentene som er bedre i praksis enn i teori, men kan gå ut over kvaliteten på de teoretiske fagene om man bare flytter midlene. Men hva mener medarbeiderne- og studentene ved høyden om resolusjonen?

– Det er bra med mer praktisk, men ikke om det går ut over de, la oss si mer faglige emnene, forklarer førsteamanuensis fra institutt for fremmedspråk, Kjetil Berg Henjum.

– Nei, jeg syns ikke at vi burde ha mer praktiske fag, da er vi ikke et universitet lengre, svarte Konsulent ved Universitetsbiblioteket, Nils-Erik Moe Nilsen.

Upraktisk med praktiske fag

BSTV valgte å få en ekspertvurdering fra seksjonssjef ved HF, Ronald Worley:

– Jeg mener at det er postivt for UiB, arbeidslivet og ikke minst for studentene selv, om man får flere praksisplasser. Da kan man vise arbeidslivet hva man virkelig lærer her på UiB.

 Hva er utfordringen med flere praksisplasser?

– Det krever en halv administrasjonsstilling for å kunne følge opp en praktisk gruppe. Om vi skulle hatt en praktisk gruppe for hver teoretisk gruppe vi har, hadde det blitt litt av en administrasjon! En så stor administrasjon hadde blitt meget upraktisk.

Grunnlaget er viktigst.

Ville du ha foretatt  endringer i den resolusjonen som foreligger?

– Jeg mener at det viktigste ikke er hvor langt resolusjonen går i første omgang, men heller hva den legger grunnlag for. Som vi vet, grunnlaget er viktigst.  Det kan man bygge på i fremtiden, lenge etter dagens studenter er ferdigutdannet.

Kommentarer