This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Det debatteres om mulig fusjon mellom UiB, HiB og NHH. Sistnevnte er kritisk og ønsker ingen fusjon.

— Slike fusjonsprosesser kan ta flere år, og er ofte vanskeligere enn folk flest tror. Vi har en målsetting om å være flaggskipet i Norge, og med fusjon kan dette være vanskelig i kommende år. Skal alle utdanningsinstitusjoner være like gode blir alle like dårlige, hevder rektor ved Norges Handelshøyskole, Frøystein Gjesdal.

Den siste perioden er det blitt debattert om mulig fusjon mellom UiB, HiB og NHH i Bergen. Etter at Kunnskapsdepartementet satte i gang en prosess for å finne en bedre struktur for høyere utdanning i Norge, har også mediene kastet seg på saken. I en lite opphetet debatt på Kronbar onsdag, ble det bekreftet at NHHs studentstyre også er imot fusjon.

— Vi synes ikke det er noen klare fordeler med fusjon. Det er en for komplisert prosess til at det vil være gunstig for NHH. I tillegg føler vi at andre institusjoner som er betydelig svake burde vurdert sammenslåing, og ikke UiB, HiB og NHH, sier eksternansvarlig i Kjernestyre NHHS, Jørund Thomassen Gjesvik.

UiB er avventende
Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, ønsket ikke å formidle hva styret ved UiB mener om mulig fusjon. Olsen tror ikke at en sammenslåing vil skje, men vil være åpen for diskusjon med HiB om fusjon skulle bli aktuelt.

— Så langt er det ikke fremmet noen konkrete forslag, men vi vil naturligvis ta imot invitasjon til å utrede konsekvensene og nytteverdi om en fusjon med HiB, dersom de skulle henvende seg, forteller Olsen.

Leder ved Studentparlamentet ved UiB, Tommy Aarethun, synes ikke sammenslåing bør være aktuelt.

— Det er vi veldig skeptiske til. Vi mener det beste for Bergen og Vestlandet er om de ulike institusjonene dyrker sin egen profil og blir stående hver for seg. I tillegg kan vi samarbeide der det er mulig uten å slå seg sammen, sier Aarethun.

HiB for fusjon
Debatten om mulig fusjon startet for alvor når HiB «flørtet» om mulig sammenslåing med UiB. Rektor ved HiB, Ole-Gunnar Søgnen, ville ikke konkret fortelle deres planer for torsdagens styremøte på debatten ved Kronbar,men hintet til at styret er positiv til fusjon om det skulle bli aktuelt. Marius Eidem fra Studentparlamentet ved HiB kan på sin side fortelle at fusjon trolig kan gi HiB flere fordeler.

— Det vil gi en styrke til fagmiljøene på Høyskolen som har mye til felles med fagmiljøene på Universitetet. Det vil også gi oss mer «maktpolitisk kjøttvekt» til forskning, avslutter Eidem.

UiB, HiB og NHH hadde alle styremøter torsdag, og vil sende inn sine forslag til Kunnskapsdepartementet fredag.

Kommentarer