This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Byrådets plan for Bergen sentrum har skapt debatt. De ønsker blant annet å flytte studentene ut av sentrum.

I sentrumsplanen skriver kommunen at de ønsker å få flere barnefamilier til å bo i sentrum, da de anser de som en viktig forutsetning for en videre utvikling. De foreslår videre følgende: «Oppfordre til bygging av flere studentboliger langs bybanetraseen, slik at ikke alle leilighetene i sentrum blir brukt som bokollektiv». 

– Bergen er en studentby. Utdanningsintstitusjonene og sosiale møteplasser ligger i stor grad i sentrum, og dermed er det naturlig også bor i sentrum, sier leder for Studentparlamentet ved UiB, Tommy Aarethun.

Usikkert antall tilgjengelige boliger

Aarethun er klar på at de ønsker at flere tomter stilles til disposisjon til bygging av studentboliger i sentrum.

– Dokken har vært nevnt, og tomter i tilknytning til jernbanestasjonen og Bygarasjen, forteller Aarethun.

Byråd Henning Warloe svarer på Studentparlamentets ønske ved å fortelle at det ikke finnes noe tallfesting av hvor mange boliger man tenker at vil være tilgjengelig i sentrum.

Viktig med kollektivtilbud

Aarethun påpeker også viktigheten av at studentenes får et godt kollektivtilbud. Han mener, i tråd med det kommunen har foreslått, at man bør satse på å bygge studentboliger langs bybanetraseen.

Byråden ser utfordringen ved å legge ytterligere trykk på et allerede presset kollektivtilbud, men sier samtidig at det er politikernes ansvar å sørge for at kollektivtilbudet er godt nok.

Spøkelse på høylys dag?

Byråd Warloe tror at man ser spøkelser på høylys dag, dersom man frykter for studentenes fremtid i sentrum. De studentene Bergen Student-TV snakket med fredag ettermiddag virket å ha forståelse for kommunens forslag.

UiB-student Erlend Eidem forteller at han bor ca 3-4 minutter fra bybanestoppet på Danmarksplass, og synes det fungerer helt greit.

Kommentarer