This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Mandag ble det nye Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved Universitet i Bergen valgt. De fire påtroppende  medlemmene ønsker å sette sitt merke på studentpolitikken over det neste året.

26.mai samlet Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) seg for sitt årlige konstituerende møte der et nytt Arbeidsutvalg (AU) skulle velges for skoleåret 2014/15. Uten hverken pomp eller prakt ble Tommy Aarethun fra Sosialdemokratisk liste valgt til ny leder, da ingen ønsket å stille som motkandidat. Aarethun føler likevel at han har bred støtte i Studentparlamentet.

– Jeg har snakket med listene i forkant og opplever at jeg har stor tillit blant de.

Har klare mål

Aarethun har en klar tre-punkts plan for hva han ønsker å oppnå som leder.

– Digitalisering må komme skikkelig på plass og få synlige resultater. Studentene må se at strategiplanen har fått gjennomslag. Og vi  håper at det bli vedtatt i Universitetsstyret å opprette et Studentombudet, forteller Aarethun.

Susann Strømsvåg fra Blå liste ble valgt inn som nestleder. Hun ønsker å jobbe opp mot praktiske tiltak som kan bedre studiekvaliteten blant studenter flest.

– Jeg vil øke omfanget av kvaliteten på bacheloroppgaven, og ønsker å jobbe for å gjøre det tillat med forskning på bachelornivå. I tillegg mener jeg det er viktig at vi har gode pedagogiske forelesere. Incentivordninger og belønninger til gode forelesere tror jeg derfor kan bli viktig, forklarer Strømsvåg.

Et variert Arbeidsutvalg

De to siste som ble valgt inn som medlemmer i Arbeidsutvalget var Det eneste reelle alternativ sin representant Magnus Nygaard og Johanne Vaagland fra Sosialdemokratisk liste. I høysete for deres ambisjon står økt synlighet og klimaforskning.

– For meg er den viktigste saken synlighet. Og så håper jeg å skaffe bedre trivsel blant studentene med et fokus på velferd, uttaler Nygaard.

Vaagland håper på utvidet fokus rundt klimaforskning, samtidig som hun mener det bør rettes et søkelys mot likestilling ved Universitetet i Bergen.

– Jeg vil få mer forskning på miljø, klimautfordringer og energisikkerhet. Jeg vil og løfte likestillingsspørsmål ved UiB, og få mer av det inn i handlingsprogrammet neste år.

Avtroppende leder av AU, Bjørn Kristian Danbolt, mener sine etterfølgere bør nyte tiden de har foran seg.

–De må passe seg for å ikke strekke strikken for langt. Men de bør glede seg til hver eneste dag de får tilbringe på det kontoret og få mest mulig ut av hver dag, sier Danbolt.

Arbeidsutvalget 2014/15
Leder: Tommy Aarethun (Sosialdemokratisk liste)
Nestleder: Susann Strømsvåg (Blå liste)
Informasjon, velferd- og fakultetsansvarlig: Magnus Nygaard (Det eneste reelle alternativ)
Internasjonalt- og likestillingsansvarlig: Johanne Vaagland (Sosialdemokratisk liste)

Kommentarer