This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Mandag kveld hadde Studentparlamentet møte på Kvarteret. Der vedtok de en resolusjon om å jobbe med at det skal bli lettere å få studiepermisjon.

I dag tolker UiB regelverket strengt slik at det er vanskelig for studenter å få innvilget permisjon. Dette fører til at studenter som velger å jobbe som praktikanter ved en ambassade må avbryte studiene.

Skaper utfordringer

Student ved UiB, Kristian Sonnenberg, hadde våren 2013 praksisplass ved ambassaden i Riga. Etter dagens regelverk fikk han ikke innvilget permisjon og måtte derfor avbryte studiene. Han mener at dagens regelverk skaper utfordringer for studentene ved at lånekassens renter løper, dyrere forsikring når man ikke er student og at man må avbryte studiene for så å begynne på nytt.

Stiller seg positiv

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB, stiller seg positiv til en endring av dagens tolkning av regelverket. Hun mener det vil være en god erfaring med faglig relevans å jobbe på en ambassade.

– Vi vil oppfordre fakultetene til å legge til rette for slik erfaring ved å gi studentene permisjon.

Tror på endring

Leder for Studentparlamentet, Bjørn Kristian Danbolt, mener det er en uheldig situasjon at flere studenter ved UiB ikke får innvilget studiepermisjon for praksisopphold ved ambassader. Videre forteller han at Arbeidsutvalget vil jobbe opp mot rektoratet og fakultet.

– Jeg har tro på at det vil være mulig å endre hvordan man tolker regelverket.

Signaleffekt

Selv om UiB ikke gir studentene permisjon tror ikke Kristian Sonnenberg det hindrer studentene i å velge praksisopphold, men det ville gjort det enklere.

– De fleste studentene ser at dette er så verdifullt for sin egen del, så de gjør det uansett. Jeg tenker at det er en viktig signaleffekt for universitetet sin side at de ser på det som positivt og faglig nyttig at studenter er ute i arbeidslivet og får prøvd seg.

 

 

 

Kommentarer