This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Som en del av prosjektet DigUiB arbeider Universitetet i Bergen med å heldigitalisere skoleeksamen. Onsdag ble den første testen av et slikt system utført.

Målet er at spørsmålene, besvarelsen og sensur av skoleeksamen skal foregå digitalt, og at det dermed vil være penn- og papirfritt. DigUiB består av ulike prosjektgrupper, hvor  vurderings-gruppen  jobber med den digitale løsningen for skoleeksamen.

– Dette er en viktig dag for universitetet, smilte styreleder for prosjektet, samt viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Prøvekaniner

Studentene vil måtte stille med egen bærbare datamaskin og onsdag fikk syv studenter for første gang prøve en prototype av programmet. De fikk installert et program som gjorde filer og Internett på dataen utilgjengelig, og fikk deretter en liten «eksamensoppgave» som de skulle løse og levere.

– Noen tekniske problemer var det, med det løste seg fint. Det var og noen forskjeller på Mac og Windows. Programmet er tross alt ikke helt klart til bruk enda, forklarer en av testpersonene, Bjørn Kristian Danbolt som er Leder i Studentparlamentet ved Universitetet.

Hva med fusk? 

DigUiB er fremdeles helt i startfasen av digitale eksamensløsninger og kan derfor ikke svare på hvordan de skal forhindre fusk eller hva som skjer hvis noe er galt.

– Men det er noe vi jobber med, sier styreleder Omdal, og eventuelle løsninger vil bli testet ut etterhvert.

Tas i bruk i mai

Dersom alt går etter planen vil studentene ved Det juridiske fakultet få en digital eksamen allerede dette semesteret. Men hvilken eksamen det blir, er fremdeles uvisst.

– De studentene det gjelder vil få melding og informasjon i god tid før eksamen, påpeker Omdal.

Onsdagens test var bare første prøverunde og universitetet skal utføre flere tester fremover for å sikre at programmet er klart til eksamensperioden starter i slutten av mai.

På http://www.uib.no/ua/ressurser/diguib kan du følge med på utviklingen av digital skoleeksamen. 

Kommentarer