This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Sosialdemokratisk liste vil se på andre løsninger for organiseringen av styrestudentene, men diskusjonen får vente til etter nyttår. 

Med knappe 10 mot 9 stemmer, ble det bestemt i Studentparlamentet mandag ettermiddag at organiseringen av studentrepresentantete i universitetsstyre (styrestudentene) blir værende som den er.

Andre løsninger

Det er sosialdemokratisk liste som har tatt til ordet for å se på andre løsninger for styrestudentene ved Universitet i Bergen. Parlamentets leder, Bjørn Kristian Danbolt, har søkt informasjon om hvilke modeller andre universiteter for representasjonen av studentene.

– Det er litt uklart hvem som skal gjøre hva, sier Danbolt. Han presenterte modellene de andre universitetene i Norge bruker på møtet mandag ettermiddag. På Universitet i Oslo er styrestudentene en del av arbeidsutvalget, noe Danbolt har trukket frem som et alternativ til dagens organisering. På UiO er de også frikjøpt med en honorar på 250 000, i likhet med resten av arbeidsutvalget. På NTNU har de en slags «hybrid»-versjon av UiB og UiOs modell, hvor 1/3 del har jobb i styret, og de resterende 2/3 delene har jobb i studenttinget. Universitet i Stavanger har en lignende organisering som på UiB, bare at her er studentene fulltidsstudenter ved siden av styrevervet.

Tidsbruk og interessekonflikt

En av grunnene til at sosialdemokratisk liste valgte å ta opp denne saken i år var fordi de ønsker å se om styrestudentene fikk fylt ut timene som en heltidsstilling innebærer. Styrestudent, Heidi Fuglesang, sier at det til tider har vært veldig mye å gjøre, men at hun tar gjerne til seg forslag om andre arbeidsoppgaver det kunne tenke seg at styrestudentene skulle sett nærmere på. I så fall må Studentparlamentet avgjøre om det er enkelte av deres oppgaver som kan bli utført av styrestudentene. Dette vil igjen reise spørsmålet om hvilket forhold parlamentet og styrestudentene skal ha til hverandre. Mathias Bratz-Queseth forklare deres rolle under mandagens møte.

– Deres jobb er å lobbe, vår jobb er å bli lobbet, svarte Bratz-Queseth. Da svarte nestleder i studentparlamentet, Tommy Aarethun at hvis vi skal overføre arbeidsoppgaver fra oss til dere, betyr det at dere må lobbe dere selv?

Evaluering etter jul

Saken ble på møtet lagt vekk inntil videre, men vil igjen bli aktuell når både studentparlamentet og styrestudentenes arbeid skal evalueres etter nyttår. – Etter jul en gang vil  vi se nærmere på dete, og da er selvfølgelig de kommentarene fra dette møtet her viktige å ta med seg videre, sier Heidi Fuglesang.

Kommentarer