This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

I helgen var det duket for landsmøte for paraplyorganisasjonen NSO (Norsk Studentorganisasjon). Landsmøte fant sted i Tønsberg fra torsdag 11.april til søndag 14.april.

Men det var ikke alle representantene fra Bergensregionen som var like fornøyde med landsmøtes utfall, spesielt gjaldt det representantene fra UiB og NHH. Sindre Dueland, landsstyrerepresentant ved UiB, var såpass misfornøyd at han nå har sendt inn et forslag til studentparlamentet ved UiB om en utmeldelese av NSO.

Delte syn på hvordan organisasjonen skal styres.

Det var ikke bare Dueland som var misfornøyd med helgens resultater. Også Yngve Høiseth, leder av studentparlamentet ved UiB var en ivrig kandidat for forandring av organisasjonens struktur ved helgens møte i Tønsberg.

– Problemet er ikke det politiske, men det organisatoriske, sier Høiseth

Parlamentslederen forklarer til Bergen Student-TV at det ikke nødvendigvis er de politiske prinsippene NSO står for som er problemet, heller organisasjonens oppbygging. Blant annet gjelder dette drifttilskuddet, altså hvor mye fra hver student som går til NSO. En viktig sak for UiB under landsmøte var at dette beløpet må reduseres fra 32 kroner til 28 kroner. For UiB sin del vil dette utgjøre en betydelig sum. Dette forslaget gikk ikke gjennom.

– Jeg er åpen for at vi kan melde oss ut av NSO, sier Høiseth.

En lang prosess

Selv om Sindre Dueland skulle få flertall i studentparlamentet ved UiB, kan ikke en utmeldelese skje over natten. Før en eventuell utmeldelse må forlaget bli vedtatt av studentparlamentet i to perioder. Det Dueland da håper er at forslaget vil gå gjennom nå, for så å gjenoppta forlaget til høsten, etterfulgt av en utmeldelse dersom forslaget får gjennomslag også etter sommeren.

Nestleder for NSO, André Almås Christensen, mener en utmeldelse ville vært uheldig.

– NSO har nytte av UiB og UiB mener jeg har en god nytte av NSO, sied nestlederen.

NHH deler misnøyen

Med seg som støttespiller for dette forslaget hadde UiB representantene fra NHH. Det samme gjelder for debatten rundt budsjettet. Trygve Lehne, landstyrerepresentant fra NHH forteller til BSTV at han er svært misfornøyd med landsmøtets resultat, da verken forslaget om å senke drifttilskuddet, samt et forslag om tilbakebetaling av overskuddet, gikk gjennom. Han forklarer videre at i fjor satt NSO igjen med et overskudd på 1,5 millioner kroner. Disse pengene mener både NHH og UiB burde tilbakebetales til samskipnadene slik at velferdstingene får mer penger å bruke på studentene på lokalt nivå. Ingen av disse forslagene fikk gjennomslag. Det samme gjelder NHHs forslag om diverse reformendringer.

Det er ikke bare UiB som er inne på tanken om utmeldelse.

– NHH er  lengre unna tanken rundt en utmeldelse enn det UiB er, men vi skal nå sette igang en  gruppe som skal arbeide med alternativer til NSO, sier Trygve Lehne, landstyrerepresentant fra NHH.

Han legger derimot vekt på at de på ingen måter kommer til å ta noen forhastede beslutninger, men da ingen av deres forlag i helgens møte fikk gjennomslag må de nå begynner å vurdere medlemskapets verdi.

Ikke alle like misfornøyde

Tross misnøyen fra flere av bergensrepresentanten var det ikke alle som delte synet til UiB og NHH. Rasmus Haugen Sandvik, organisasjonskonsulent for studentparlamentet ved HIB, var med som delegat ved helgens møte for tredje gang, og var i forrige periode medlem i prinsipprogramkomiteen for NSO. Som svar på UiB og NHHs misnøye påpeker han på at NSO er en helt ny organisasjon og at endring ikke skjer over natten. En utmeldelse så kort tid etter innmeldelse mener Sandvik vil både være en ulempe for UiB, samtidig se komisk ut for deres egen del.

Sandvik mener det er viktig fokusere på det som gikk gjennom, fremfor det som ikke gikk gjennom. Han forteller at NSO har videreutviklet seg på mange viktige områder da det kommer til det rent politiske, blant annet prinsipprogrammet. Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og politiske prioriteringer. Et eksempel er nytten rundt utdanningen. Her er poenget at utdanningen skal bidra til verdiskapning, og skal være til fordel for flere enn studenten selv, for eksempel å dekke samfunnets behov for arbeidskraft over tid. Det å se på utdanning fra denne vinkelen er ikke like anerkjent i dag, og vil derfor være en prioritering for NSO i fremtiden. Dette er en av flere punkter som fikk gjennomslag i prinsipprogrammet. I tillegg er fremdeles punkter som gratis utdanning, et subsidiert velferdstilbud og flere studentboliger fremdeles på agendaen.

NSO er det største interesseorganisasjonen for studenter i Norge, og består av så mange som 44 medlemslag fra høyskoler og universiteter i hele landet. Som representant for omlag 200 000 studenter er deres mål å bedre de økonomiske, sosiale og faglige rettighetene til studenter. NSO er en forholdsvis ny organisasjon, og ble først i 2010 slått sammen av de tidligere studentorganisasjonene Norsk studentunion og Studentenes landsforbund.

Kommentarer